ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ

จำนวนการเข้าขม 3 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
098-7236
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Cathay Pacific (CX)

ไฮไลท์

 • นั่งรถรางพีคแทรม-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-วัดหมั่นโหมว
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งมงก๊ก
 • วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าแม่ทับทิม-วัดหยุ่นหยุ่น
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Symphony of Lights
 • วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-นั่งกระเช้านองปิง 360
 • วัดโป่หลินไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท

แผนการเดินทาง

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ Q สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.10 น.   ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.10 น    ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านนั่งรถปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่า สะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง เป็นสะพานข้ามช่องแคบในฮ่องกง เชื่อมเกาะซิงยี่และเกาะหม่าวัน สร้างเสร็จในปี 1997 ตัวสะพานแขวนยาว 2.2 กม. สูง 206 เมตร ช่วงกลางยาว 1,377 เมตร กว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟฟ้า (MTR) หากจะให้เห็นวิวอันสวยงาม ต้องมาทางรถยนต์เท่านั้น เป็นจุดชมวิวที่สองข้างทางสวยงามมาก สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมย่านธุรกิจในฮ่องกง กับเกาะลันเตา เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง คือนั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค รถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกง หรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิคตอเรีย และเกาลูน พีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อนแต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง เมื่อคุณไต่ระดับขึ้นไปยังเดอะพีคตามรางกระเช้าไฟฟ้าถึงอาคารด้านบนแล้วนั้น ท่านยังสามารถขึ้นไปชมบนดาดฟ้าที่เรียกว่า Peak Tower Sky Terrace (ไม่รวมค่าเข้าชม) อาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยอดเขาวิคตอเรียพีคมีลักษณะคล้ายทั่ง ด้านในนั้นมีร้านค้าหลายร้าน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านนั่งรถโค้ชกลับด่านล่าง

จากนั้นเที่ยวชมหาดทรายรีพลัสเบย์ Repulse Bayหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการและขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (1) เพื่อความเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

นำท่านไปวัดหมั่นโหมว ไหว้เจ้าพ่อกวนอูที่ฝั่งฮ่องกง (2) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นนำชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา ตอบโต้กันตาม จังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การ แสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เช้า   รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่วัดแชกง (3) แห่งแรกที่เก่าดั้งเดิมมีอายุกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ในจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดี ด้านหน้าหันออกทะเล และมีภูเขาอยู่ด้านหลัง

นำท่านไหว้เจ้าเทพเจ้า หวังต้าเซียน (4) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง สังเกตได้จากมวลชนจำนวนมากที่มาสักการะ หรือแม้กระทั่งควันธูปคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้า หวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อ "หว่องช้อเผ่ง" เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลก ท่านมีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูงมาก และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกล ท่านหว่องช้อเผ่งก้อตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก้อได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย ตลอดอายุขัยทองท่าน ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพท่านและร่ำเรียนวิชาจากท่าน จวบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลเอาไว้เพื่อกราบสักการะ

นำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple (5) เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยหรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (6) สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อจุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียวเป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย

ท่านเดินทางสู่วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ (7) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในย่านฮ่องฮำฮ่องกง ถูกสร้างขึ้นถูประมาณ 150 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) ทุกท่านจะได้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา และขอพรด้านเงินทอง เงินก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในนามเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ซึ่งเป็นที่เชื่อรู้จักและนับถือกันมากสำหรับคนฮ่องกงและคนไทย

และนำท่านเดินทางสู่ย่านมงก๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า เหมาะสำหรับนักช้อปที่ต้องการจะหาเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และสินค้าต่างๆ มากมาย

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เช้า   รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค (8) ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช กง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แชกง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่าน คนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงก์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

ท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนที่ร้านหยก ซึ่งชาวจีนถือเป็นเครื่องราง และเครื่องประดับติดตัว

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้านองปิง Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก จะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะนั่งรถโค้ชขึ้นแทน) เดินทางถึงด้านบนแล้ว นำท่านสู่จุดขอพรที่ลานวงกลมหน้าองค์พระใหญ่หรือพระพุทธรูปเทียนถาน วัดโปหลิน (9) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ และมอง อย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่าง ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัวหากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมเดินขึ้นด้านบนองค์พระขึ้นบันได 268 ขั้น หรือเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง Ngong Ping Village บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เช่น Nike, Adidas, Puma, DKNY, CK, Kate Spade, Polo, Samsonite, Crocs และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

***ไฟล์ทบินขากลับของวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2567

16.05 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX701 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.15 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

20.25 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX757 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.35 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6737,900 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6724,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6724,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6724,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) ถ้าบางโรงแรมไม่มีเตียงเสริมท่านจะต้องพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 23 กก. ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่านั้น
 • มีบริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 • ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 $HK*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ ความล่าช้าและเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เป็นต้น
 • เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักใช้จ่ายคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น และการจัดที่นั่งบนเครื่องบินของตั๋วกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการและแทรกแซงได้ แต่จะพยายามจัดให้แต่ละกลุ่มนั่งใกล้กันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนชนิดของห้องพัก ในกรณีที่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม เช่น หากต้องการห้องพักแบบ Double Bed 2 ท่าน 1 ห้อง ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง Twin BedWIN BED กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED และห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรืออาจอยู่คนละชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจากสภาพหนังสือเดินทางของท่านชำรุด เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง มีการขีดเขียนแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางสายการบิน และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการใช้หนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางข้าราชการ ผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าเมืองปลายทางให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือยอดเต็มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
รหัส 098-7236 ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Cathay Pacific (CX)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=4138

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/098-7236.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา