ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY

จำนวนการเข้าขม 3 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY
รหัสทัวร์
089-6310
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - พ.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ
 • ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ-วัดไทชะคุเท็น-เมืองคามาคุระ-นั่งรถไฟสาย ENODEN
 • วัดโคโทคุอิน-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ-วัดฮาเซเดระ-เมืองยามานะชิ - โออิชิพาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
 • เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-อุโมงค์เมเปิ้ล-กรุงโตเกียว-โอไดบะ-ช้อปปิ้ง Diver City Plaza-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-นาริตะ

แผนการเดินทาง

20.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.05 ชั่วโมง

08.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) เป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise) ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆ ของวัดแห่งนี้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของญี่ปุ่น เลือกกินขนมสุดอร่อยตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) ริมแม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ ซึ่งริมแม่น้ำสุมิดะนั้น ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับความสวยงามของวิวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า ที่มีหอคอยสูงตระหง่านตามอัธยาศัย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชิบามาตะ (Shibamata) ย่านแห่งนี้มีความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นแบบวินเทจ ตามเส้นทางของถนนเรื่อยๆ ระหว่างสองข้างทางของย่านี้ จะมีร้านขายของ และร้านอาหารเรียงรายอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะให้บรรยากาศที่เก่าแก่มากๆ เนื่องจากแต่ละร้านล้วนมีบรรยากาศสไตล์ดั้งเดิมตามแบบฉบับของญี่ปุ่นในสมัยโชวะ ถือเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองในเรื่องการการแสดง และภาพยนตร์ ร้านค้าสองข้างทางจะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ร้านขนมและร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ แต่ละร้านล้วนเป็นร้านเก่าแก่ เพราะฉะนั้นแนะนำให้แวะชิมกันได้ตามอัธยาศัย เพราะรสชาตินั้นอร่อยแบบดั้งเดิมแน่นอน ยิ่งถ้าใส่ชุดยูกาตะมาเดินด้วยแล้ว ยิ่งถ่ายรูปได้ฟิลสุดๆ เมื่อเดินมาถึงสุดถนนจะเจอ วัดไทชะคุเท็น (Taishakuten Temple) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1629 หรือเกือบ 400 ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคเอโดะ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ประติมากรรม งานแกะสลักไม้อันวิจิตรประดับเป็นผนังรอบวัด ลักษณะเดียวกับวัดโทโชกุ ที่เมืองนิกโก้นั่นเอง และอีกอย่างคือ “แนวต้นสนซุยริวมัตสุ” ที่มีอายุกว่า 500 ปี แผ่กิ่งก้านจากต้นเดียว ไปทั่วบริเวณด้านหน้าวิหารวัด ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องสุขภาพกัน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองเก่าในจังหวัดคานากาว่า ห่างจากโตเกียวเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น มีทั้ง วัด ศาลเจ้าเก่าแก่ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคามาคุระ ยังเป็นเมืองติดทะเลที่มีชายหาดที่เป็นหาดทรายสีขาวสะอาด จนเป็นที่นิยมของชาวเมืองโตเกียว และโยโกฮาม่า ที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่เมืองนี้ เมืองคามาคุระจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวญี่ปุ่นอีกเมืองหนึ่งด้วย จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสาย ENODEN นั่งประมาณ 30 นาที เป็นขบวนรถเป็นแบบย้อนยุค ชวนให้หวนนึกถึงบรรยากาศแบบเก่าๆ โดยนั่งจาก “สถานี Fujisawa” ไปจนถึง “สถานี Hase” (โดยรถไฟจะวิ่งทุกๆ 15 นาที) ตลอดทางนั้นเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงาม และสถานที่เก่าแก่มากมายของเมืองคามาคุระ รถไฟสายนี้วิ่งออกจากตัวเมืองคามาคุระ ลอดผ่านอุโมงค์กลางภูเขา เลียบไปตามชายฝั่งโชนัน (Shonan) ทำให้ได้เพลิดเพลินกับวิวสวยๆ จากหน้าต่างรถไฟอย่างไม่มีเบื่อ จากสถานี Hase นี้ ท่านสามารถเดินไปยัง วัดโคโทคุอิน (Kotokuin Temple) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระใหญ่ไดบุทสึ (Kamakura Daibutsu) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของเมืองคามาคุระเลยทีเดียว โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น จะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา เท่านั้นเอง ก่อนหน้านั้นในตอนแรก องค์พระท่านไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกอย่างที่เห็นอยู่อย่างในปัจจุบัน แต่เดิมทีองค์พระนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ซึ่งก็ก็ถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆ เลยทีเดียวเชียวที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายนอกอาคารอย่างที่วัดแห่งนี้ อีกทั้งคนญี่ปุ่นเอง และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมมาสักการะพระใหญ่แห่งนี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินไปอีกไม่ไกลไปยัง วัดฮาเซเดระ (Hase-dera Temple) ที่อยู่ใกล้ๆ กัน โดยที่วัดฮาเซเดระนี้ จะมีไฮไลท์ที่องค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์ 11 เศียรขนาดใหญ่ และเหล่าพระพุทธรูปหลายแบบหลายขนาดรวมกันหลายร้อยรูปกระจายกันอยู่ทั่ววัด นอกจากนี้ จากการที่วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานี่เอง ทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถชมวิวได้สวยจากจุดชมวิวของวัด โดยเฉพาะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น ทั้งภายในวัด และบริจุดชมวิว ท่านได้จะได้ชมวิวเมืองคามาคุระโดยเบื้องหน้าเป็นท้องทะเลไกลโพ้นอันสวยงามได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยามานะชิ

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (2) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)

ที่พัก Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านสู่ โออิชิพาร์ค (Oishi Park) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกโคเคีย สีแดงสด สะกดสายตา (บานเต็มที่ในเดือน ต.ค.-พ.ย.) และมีดอกไม้ชนิดอื่นๆ อีกกว่า 90 ชนิด ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นับเป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงาม โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง สามารถถ่ายภาพดอกไม้หลากสีสันโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง ให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจไปตามถนนดอกไม้ เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะรู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายอีกด้วย (**การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ) จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. Fuji 5th Station) ให้ท่านสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั้น เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เมเปิ้ล หรือทางเดินสายเมเปิ้ล (Momiji Kairo) ที่ตลอดสองข้างทางทั้งสองฝั่ง จะมีต้นเมเปิ้ลผลัดใบเปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง ร่วงหล่นปกคลุมผืนน้ำของคูคลองราวกับพรม (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศภาพชวนฝันของบรรดาต้นเมเปิ้ลที่ไล่เฉดสีโทนอุ่นอย่างสวยงาม และในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกด้วย บริเวณใกล้ๆกับอุโมงค์นี้ ก็มีที่เที่ยวอีกหลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์, ร้านกาแฟ และร้านอาหารอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว อีกครั้ง นำท่านสู่ โอไดบะ (Odaiba) และช้อปปิ้ง Diver City Plaza เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการค้า มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่พักอาศัย และแหล่งนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ)

- ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) “ดิสนีย์แลนด์” โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่น โดยที่โตเกียวแห่งนี้ เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายนานา หรือผจญภัยในดินแดนต่างๆ ทั้งเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ทั้งฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean หรือเขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year อีกทั้งท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านยังจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดิสนีย์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนตัวการ์ตูนอีกมากมาย หรือชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” ซึ่งจะจัดเป็นริ้วขบวนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลังการด้วยเครื่องแต่งกายของนักแสดง รวมทั้งตัวการ์ตูนต่างๆ ของดิสนีย์ อาทิ ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง “อะลาดิน” “ทอย สตอรี่” ที่ออกมาเต้น และเดินขบวนเสมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายนั้น จะตกแต่งไปด้วยดวงไฟสวยงามนับล้านดวง สามารถเปลี่ยนสีไปมาตามท่วงทำนองเพลงที่เปิดประกอบการเดินขบวน อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของวันยามคํ่าคืนที่เต็มไปด้วยความฝันเลยทีเดียว

- ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หรือถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

- ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของการสัญจรอันคึกคักของคนญี่ปุ่น ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมาก ทั้งแฟชั่นล้ำสมัย คอสเพลย์ หรือการแต่งตัวตามศิลปินที่โด่งดัง เพราะเป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆ มาเดินเที่ยว หรือร้านต่างๆ ก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันให้กับย่านนี้เป็นอย่างมาก

- พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยพระตำหนัก และอาคารต่างๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำ และกำแพงหินสูงตระหง่าน พระราชวังแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีสำคัญๆ อีกด้วย

- ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และสร้างโดยนักออกแบบชั้นนำ และช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย ***

ที่พัก The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ...

09.15 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง

14.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 6634,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 6636,919 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ ... ของการเดินทาง
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
34,919 บาท
รหัส 089-6310 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA FREEDAY
ราคาเริ่มต้น 34,919 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - พ.ย.66
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=2793

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/089-6310.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา หรือ 061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ย่านถนนคนเดินโบราณชิบามาตะ-วัดไทชะคุเท็น-เมืองคามาคุระ-นั่งรถไฟสาย ENODEN วัดโคโทคุอิน-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ-วัดฮาเซเดระ-เมืองยามานะชิ - โออิชิพาร์ค-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-อุโมงค์เมเปิ้ล-กรุงโตเกียว-โอไดบะ-ช้อปปิ้ง Diver City Plaza-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-นาริตะ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา