ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ

จำนวนการเข้าขม 21 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ  - บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
รหัสทัวร์
062-5137
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมาจิ
  • อิสระชมเมืองโอตารุ ยามค่ำคืน - ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี
  • SAPPORO JR TOWER – บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปู 3 ชนิด - นั่งกระเช้าอุสุซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  • MITSUI OUTLET KITAHIROSHIMA - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

22.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

02.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย เที่ยวบินที่ XJ620

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

10.40 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) เมนู ชาบูบุฟเฟต์

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิโคอิบิโตะ เมื่อคุณไปเที่ยวที่ฮอกไกโด รับรองว่าคุณจะได้เห็นกล่องสีขาวในตำนานซึ่งเป็นของที่ระลึกประจำจังหวัดที่โด่งดังที่สุด ซึ่งก็คือ คุกกี้ชิโรอิโคอิบิโตะนั่นเอง ไวท์ช็อกโกแลตเนื้อละเอียดประกบด้วยบิสกิตรสเนยแสนอร่อยทำให้ชื่อขนมชนิดนี้เป็นเหมือนคำพ้องของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวที่มาซัปโปโรสามารถเที่ยวชมโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะที่เป็นมิตรกับผู้ที่มาเป็นครอบครัว เพื่อชมว่าขนมหวานแสนอร่อยนี้มีวิธีทำอย่างไรบ้าง (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโรงงาน)

กำแพงของโรงงานเป็นที่จัดแสดงของเก่าหลากหลายประเภทที่ได้มา ภายนอกนั้นมีการประดับตกแต่งที่ดูแปลกประหลาด ล้อมรอบสวนกุหลาบและเมืองกัลลิเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นขวัญใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตก เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปปิ้ง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหลด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก Grand Park Otaru Hotel หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท (Kiroro Ski Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บ้านอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จังหวัดชิริเบะชิ (Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอร์ทแห่งนี้จะกลายเป็นลานสกีขนาดกว้างใหญ่และเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีทั้งโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนังเท่านั้นที่มัดใจ ต้องบอกว่าของเค้าดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่มคุณภาพระดับพรีเมียม ที่พักระดับ 5 ดาว คอร์สสกีที่มีให้เลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมากน้อยแค่ไหน สามารถฝึกหัดได้ มีครูคนไทย ทำให้ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้สนุกสนานไปกับพาวเดอร์สโนว์ ในฤดูหนาวอย่างแน่นอน

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ ศาลเจ้าซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร นำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่ ร้านปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์แบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน นอกจากในร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น

จากนั้นนำท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้าห้างสรรพสินค้า และสำนักงานในซัปโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือทางเข้าสถานี JR ซัปโปโรทางใต้และความสูงของอาคารอยู่ที่ 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่างเป็นทางการ ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, ร้านค้าสาขาไดมารุ ซัปโปโร, โรงภาพยนตร์ซัปโปโร ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัปโปโร, ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ และส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานี JR ซัปโปโร อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด + บุฟเฟต์ปิ้งย่าง 70 นาที

ที่พัก  KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

จากนั้นนำท่านเดินทางมา นั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ (Usuzan Ropeway) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) รถกระเช้าจะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุสึ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุสึ (ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที) จากปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไป แต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุสึ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยังฝั่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้น นำท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) ซึ่งมีความหมายว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะ ฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกำมะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอัน ที่นี่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมีร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนย์อาหารขนาดใหญ่โตที่จุคนได้ถึง 650 ที่นั่ง แถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นของฮอกไกโดให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านกันด้วย ร้านค้าต่างๆ มีจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เราได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่นหญิงชาย เสื้อผ้าเด็ก นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นอิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโกจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบำรุง เครื่องสำอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ (ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินค้านานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้าง Pivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสื้อ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุ้มอย่าง GU เป็นต้น

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเย็น ตามอัธยาศัย

ที่พัก Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6649,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6648,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6648,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6655,999 บาท11,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6757,999 บาท11,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6749,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6748,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6748,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6746,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6752,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 6749,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 6746,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6746,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6745,999 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
45,999 บาท
รหัส 062-5137 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://kunchay.com/tour.php?tour_id=1588

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/086/062-5137.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011
โทร 098 641 9654 คุณลิซ่า กรุ๊ปเหมา ,061 961 5426 คุณเปิ้ล จอยกรุ๊ป ,084 884 5963 คุณชาติชาย รถตู้ รถบัส เช่า ทัวร์ไทย
LINE ID lisaintertravel
อีเมล tourkunchay@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท คุณชาย ออล อิน วัน จำกัด(ทัวร์คุณชาย)
เลขที่ใบอนุญาต 11/07011

99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา